Informatie

Buitencentrum

De Schouw

Buitencentrum “De Schouw” gelegen aan het Rijneveld, wordt gebruikt door twee scouting groepen, voor meisjes is er de Ste. Zitagroep en voor jongens is er de St. Jan de Dopergroep. De twee groepen zijn ondergebracht in een stichting, stichting “De Schouw”. De stichting is eigenaar van het terrein en de gebouwen.

Op het uitgestrekte en mooi beboste terrein hebben beide groepen een eigen onderkomen, De Smalle en De Breeën, welke groot genoeg zijn om diverse groepen gelijktijdig onderdak te kunnen bieden. Verder bevinden zich op het terrein behalve de gebouwen ook nog een klimtoestel, een groot voetbalveld, een kampvuurplaats, een palenhok, een kippen- varkens- en geitenhok en diverse kleinere speelveldjes welke voor algemeen gebruik zijn.

De welpen

De St. Jan de Dopergroep, waar toe de welpen behoren, is een vereniging waar iedereen welkom is.

De St. Jan de Dopergroep is onder te verdelen in de welpen en de verkenners. Verkenners zijn jongens van 10 tot 18 jaar.

De welpen zijn jongens van 7 tot 10 jaar.

De welpen bestaat uit 3 groepen, welke zijn ingedeeld naar leeftijd, voor elke leeftijd een groep welke parallel loopt met de schoolgroepen. Elke groep heeft een naam, deze blijft de drie jaar dat de groep bestaat hetzelfde.

Per groep is er geen verdere verdeling in kleinere groepjes. Mocht dit nodig zijn voor een spel dan worden elke keer andere groepjes gemaakt zodat iedere welp met iedereen samen werkt.

Wat doen de welpen

Elke week op zaterdagmiddag komt de groep bij elkaar. Er wordt dan eerst geopend door de vlag te hijsen, waarna een programma wordt uitgelegd en van start gaat. De programma’s bij de welpen zijn variërend. Er wordt naar gestreefd om een afwisselend programma te bieden met voor elk wat wils. Onder andere;

 • Creatief (figuurzagen,  maskers maken, vliegers maken, knutselen met papier)
 • Sport en spel (zowel binnen [trefbal, draaiende zak], als buiten [vlagveroveren, slagbal, voetbal])
 • Educatief (leren koken , knopen, natuur)
 • Informatief (een rondleiding op het politie bureau, bij de brandweer, Boskoops museum)
 • Expressief (teken het maar, toneel)

Alles staat in het teken van een gezellig tijdsverdrijf waarbij de sociale aspecten, zoals omgang met elkaar en iets van elkaar leren, niet uit het oog verloren worden. Aan het einde van de middag wordt na het opruimen afgesloten door de vlag te strijken.

Naast de wekelijkse middagen zijn er nog er nog een aantal gezamenlijke welpen activiteiten zoals:

 • Huttenbouw
 • Sinterklaasviering
 • Kerstdiner
 • Afsluiting seizoen
 • Een week zomerkamp

Daarnaast zijn er ook nog gezamenlijke activiteiten met de overige gebruikers van de Schouw zoals:

 • Opendag
 • Kerstvakantie spelen, schaatsmiddag
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Palmpasen
 • Jorisdag

Zoals u ziet heeft ons programma heel wat te bieden voor iedereen en we staan open voor suggesties.

De welpenleiding

Bij een welpengroep bestaat de leiding uit ongeveer vijf personen waarvan enkele al meerdere jaren ervaring hebben als welpenleiding. Er wordt naar gestreeft om de leiding een combinatie van ervaren en nieuwe mensen te laten zijn.

De nieuwe leiding volgt een deskundigheidsbevordering en een BHV cursus, welke door in huis wordt gegeven onder controle van Scouting Nederland. Verder worden ze bijgestaan door de ervaren leiding en de groepsbegeleiding.

De groepsbegeleiding is een team van 2 oudere leiding die zich bezig houdt met het begeleiden van de welpen- en verkenners-groepen en zich tevens opstelt als vraagbaak voor de leiding.

2015-12-12 15:01:10

Levend kwartet bij de jongste Welpengroep https://t.co/03Dv9ICROR

2015-11-07 15:14:33

Thijs in de put #ganzenbord https://t.co/5lgD2zGNHU

2015-11-07 14:49:26

Levend ganzenborden met de jongste Welpen https://t.co/q60NKf538Y